Com arribar-hi | Situación

Mostra un mapa més gran
Cal Pastor es troba dins del veïnat de Fornells de la Muntanya, terme municipal de Toses. S'hi accedeix per una pista des de la collada de Toses (N.152 punt Km 133,5).
- Des de Barcelona, per la C 17 en direcció a Puigcerdà.
- Des de Girona, per la C 26 pels túnels de Capsacosta en direcció a Ripoll i C 17 en direcció a Puigcerdà.
Cal Pastor se encuentra en el vecindario de Fornells de la Muntanya, término municipal de Toses. Se accede por una pista desde el puerto de Toses (N.152 punto Km.133,5).
- Desde Barcelona , por la C 17 en dirección a Puigcerdà.
- Desde Girona, por la C 26 por los túneles de Capsacosta, en dirección a Ripoll y la C 17 en dirección a Puigcerdà.
Cal Pastor is in the neighborhood of Fornells de la Muntanya, municipal term of Toses.
People access for a track from the port of Toses (N.152 point Km.133,5).
- From Barcelona, for the C 17 towards Puigcerdà.
- From Girona, for the C 26 for the tunnels of Capsacosta, towards Ripoll and the C 17 towards Puigcerdà.

Home | La Casa | Els preus | Visita virtual
Home - La Casa - Los precios- Visita virtual