Envia-li un missatge sense cap
compromís al propietari