Envia-li un missatge sense cap
compromís al propietari
Envia una petició de reserva a
Hostal Les Roquetes