Espais d'interès natural
La gran bellesa d'aquest territori i la diversitat d'espècies que s'hi troben ha fet que gairebé un 35% del territori de la comarca estigui protegit. Les figures de protecció són tant a nivell català com a nivell europeu, a través de la Xarxa Natura 2000 (Directiva 43/92, d'Hàbitats).
De fet, tots els municipis de la comarca tenen part del seu territori protegit (des d'un 1% fins a un 82% del terme municipal), la qual cosa és prou significativa del reconeixement social que es dóna al patrimoni natural d'aquestes valls.

- Capçaleres del Ter i del Freser (CODI XN 2000: ES5120002)
- Serra de Montgrony (CODI XN 2000: ES5120024)
- Serra Cavallera (CODI XN 2000: ES5120003)
- Riberes de l'Alt Ter (XN 2000: ES5120019) i vall del Rigat (XN 2000: ES5120028)
- Rasos de Tubau (CODI XN 2000: ES5120027)