Festival Isaac Albéniz
Festivals on hi actuen grans noms del món musical.
Camprodon, vila natal d’Isaac Albéniz, amb motiu del 125è. aniversari del naixement de l’il•lustre compositor, va organitzar l’any 1985 el primer dels Festivals “Isaac Albéniz”, que des d’aquella ocasió s’han anat repetint cada any de manera ininterrompuda, esdevenint en l’actualitat un Festival conegut i valorat per un ventall molt ampli de públic i de professionals de la música.
En aquests Festivals han actuat figures del món musical destacades a nivell mundial, com la pianista Alícia de Larrocha, la soprano  Victòria de los Ángeles, el flautista Jean Pierre Rampal, la Orquestra del Festival de Música de Cadaqués, la Orquestra Nacional de Cambra d’Andorra, el violoncel•lista Marçal Cervera, el castenyolista José de Udaeta, l’Orquestra Simfònica Estatal Russa, el baríton Yuri Nechaev, la bailaora Belén Cabanes, els pianistes Guillermo González, Rosa Torres-Pardo, Hisako Hiseki, Miguel Ituarte,
Albert Attenelle, Blanca Uribe, Luis Fernando, etc,  tots aquests pianistes  han rebut la Medalla Albéniz per la seva interpretació de la Suite Iberia , al costat d’altres grans professionals així com de joves talents als quals llur actuació als Festivals “Isaac Albéniz” ha fet avançar en la seva carrera professional.

En l’actualitat, la programació i organització dels Festivals de Música Isaac Albéniz corre a càrrec de la Fundació Pública Museu Isaac Albéniz de Camprodon, i és voluntat d’aquesta Fundació fer un salt qualitatiu any rere any, tant pel que es refereix a la seva imatge pública, com a la difusió a través dels mitjans de comunicació, així com a consolidar l’ampliació del nombre de concerts del Festival que aquest any i coincidint amb l’ANY ALBÉNIZ  i amb el 25è Festival  s’ampliat a 13 concerts,  un dels quals es realitzarà a París al  Gran Saló del Palau Nacional dels Invàlids.
Festibal Isaac Albéniz
+ informació
Fundació Pública
Museu Isaac Albéniz
Plaça d'Espanya, 1 - Camprodon
Tel. 972 74 00 10
www.albeniz.cat