La morfologia glacial
En els indrets on el gel s'acumulà, es van excavar unes formes de relleu semblants a un amfiteatre. Són els circs glacials.
El gel fluïa en forma de llengua aprofitant la xarxa fluvial preexistent, erosionant les valls i conferint-les unes formes més obertes. Algunes d'aquestes llengües van assolir els 7 km de longitud. Quan les condicions climàtiques provocaren que el gel es fongués, els sediments que transportava es dipositaren formant les morrenes frontals. Els pics en forma de piràmide, coneguts com hörns, sovintegen en aquests paratges. Actualment gairebé es conserva cada any la congesta de la Llosa, un testimoni d'aquest passat gèlid. Segurament es manté perquè el vent l'alimenta transportant neu i provocant que assoleixi gruixos considerables, encara que està orientada al sud i a uns 2.400 m d'altitud.
Circs glacials