La Farga Palau
Un dels darrers exemples d'una indústria històrica, la farga catalana.
La Farga Palau de Ripoll fou fundada com a farga de ferro al segle XVII i va mantenir la seva activitat fins que va tancar l’any 1978. Actualment s’ha restaurat i es podem visitar i conèixer millor les seves instal•lacions i el seu funcionament.

VISITES GUIADES:

La visita guiada fa una introducció a la història a l’exterior  de l’edifici; seguidament es passa a l’interior, una planta baixa ocupada per la farga, amb les trompes d’aigua, els martinets, la carbonera, el forn i la fornal.
Separat de l’obrador trobem la roda hidràulica i, a la part del darrera de l’edifici hi ha la sèquia i la bassa que servia per emmagatzemar l’aigua del riu Freser, fer moure la roda i generar el vent que, impulsat de manera continua dóna nom al mètode de la farga catalana.
A més de ser l’única farga de Catalunya que elaborava peces d’aram fins a la segona meitat del segle XX, la característica més singular de la Farga Palau són les dos martinets instal•lats, amb coixinets metàl•lics, mànec d’om i malls d’acer. Un o dos cops al mes s’encenia el forn i es fonia el metall que era ferralla de coure. De cada colada o fornada es forjaven al roig les pastelles foses que posteriorment es rescalfaven a la fornal i amb els malls es colpejaven les peces per tenir la forma desitjada.
Farga Palau de Ripoll
+ informació
Oficina de Turisme de Ripoll
Plaça Abat Oliba, s/n
Tel. 972 70 31 44
www.ripoll.cat/turisme/farga-palau