Espais d'interès natural
La gran bellesa d'aquest territori i la diversitat d'espècies que s'hi troben ha fet que gairebé un 35% del territori de la comarca estigui protegit. Les figures de protecció són tant a nivell català com a nivell europeu, a través de la Xarxa Natura 2000 (Directiva 43/92, d'Hàbitats).
De fet, tots els municipis de la comarca tenen part del seu territori protegit (des d'un 1% fins a un 82% del terme municipal), la qual cosa és prou significativa del reconeixement social que es dóna al patrimoni natural d'aquestes valls.

 - Capçaleres del Ter i del Freser (CODI XN 2000: ES5120002)

- Serra de Montgrony (CODI XN 2000: ES5120024)

- Serra Cavallera (CODI XN 2000: ES5120003)

- Riberes de l'Alt Ter (XN 2000: ES5120019) i vall del Rigat (XN 2000: ES5120028)

 - Rasos de Tubau (CODI XN 2000: ES5120027)

 

PARC NATURAL DE LES CAPÇALERES DEL TER I DEL FRESER 

El Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser, emplaçat a la comarca del Ripollès, comprèn les mostres més orientals d’alta muntanya del Pirineu axial català, corresponents als conjunts muntanyencs que configuren les capçaleres dels rius Ter i Freser.

Es tracta d’un territori de notable complexitat orogràfica i de gran diversitat paisatgística; factors que, afegits a una important extensió i a la considerable amplitud altitudinal, permeten l’existència de mostres molt variades i riques de les estructures geològiques, els ecosistemes, els hàbitats i les comunitats vegetals, les espècies i els paisatges d’aquesta zona del Pirineu.